Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2024-07-01, ** Slutantagning! **

Slutantagningen till hösten 2024 är klar!
Nu kan du logga in och se om du är antagen.
Mycket viktigt att du svarar på webben!!Mottagande gymnasieskola vill veta om du vill ha din plats eller ej.
Sista svarsdag är 26 juli före kl 16.00.


Ändringar/omval som anmäls efter slutantagning betraktas som efteranmälningar och eventuell antagning sker i mån av plats, för att prövas vid reservantagningen ska ändringen vara Gymnasieantagningen tillhanda senast 28 juli.
Du som elev måste fylla i en ändringsvalsblankett och skicka in den till Gymnasieantagningen. Inga ändringar sker per telefon.
Blanketten hittar du på Gymnasieantagningens hemsida.Var vänlig vänta medan sidan laddas...